แพ็กเกจโปรรายเดือน AIS SME 5G Value Talk
แพ็กเกจโปรรายเดือน AIS SME 5G Value Talk

SME 5G Value Talk

โทรคุ้มจุใจ คุยแค่ไหน ก็ไม่เกินโปร

แพ็กเกจโปรรายเดือน AIS SME 5G Value Talk เลือกแพ็กที่ใช่ให้ธุรกิจคุณ

ค่าบริการรายเดือน

599 บ.

โทรเครือข่าย AIS

โทรฟรี 24 ชั่วโมง

โทรทุกเครือข่าย

500 นาที

5G/4G/3G

20 GB

ย้ายค่าย รับเน็ต X2

รวมเป็น

40 GB

เปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่าย

เฉพาะลูกค้านิติบุคคล

รับสิทธิ์ BIZ UP


ไม่จำกัด

เปิดเบอร์ใหม่

สมัครออนไลน์ผ่าน AIS eBiz Shop

รับฟรี! โบนัสยกกำลัง 3

รายละเอียดเพิ่มเติม


เปิดเบอร์ใหม่ออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว รอรับซิมที่บ้าน


เปิดซิมเปล่าออนไลน์ ง่าย รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ทันที


รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าบริการรายเดือน

899 บ.

โทรเครือข่าย AIS

โทรฟรี 24 ชั่วโมง

โทรทุกเครือข่าย

950 นาที

5G/4G/3G

50 GB

ย้ายค่าย รับเน็ต X2

รวมเป็น

100 GB

เปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่าย

เฉพาะลูกค้านิติบุคคล

รับสิทธิ์ BIZ UP


ไม่จำกัด

เปิดเบอร์ใหม่

สมัครออนไลน์ผ่าน AIS eBiz Shop

รับฟรี! โบนัสยกกำลัง 3

รายละเอียดเพิ่มเติม


เปิดเบอร์ใหม่ออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว รอรับซิมที่บ้าน


เปิดซิมเปล่าออนไลน์ ง่าย รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ทันที


รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าบริการรายเดือน

1,199 บ.

โทรเครือข่าย AIS

โทรฟรี 24 ชั่วโมง

โทรทุกเครือข่าย

1,400 นาที

5G/4G/3G

70 GB

ย้ายค่าย รับเน็ต X2

รวมเป็น

140 GB

เปิดเบอร์ใหม่/ย้ายค่าย

เฉพาะลูกค้านิติบุคคล

รับสิทธิ์ Serenade & BIZ UP


ไม่จำกัด

เปิดเบอร์ใหม่

สมัครออนไลน์ผ่าน AIS eBiz Shop

รับฟรี! โบนัสยกกำลัง 3

รายละเอียดเพิ่มเติม


เปิดเบอร์ใหม่ออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว รอรับซิมที่บ้าน


เปิดซิมเปล่าออนไลน์ ง่าย รวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ทันที


รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไข
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้านิติบุคคล ที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบัน ในระบบรายเดือน
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจหลักในโครงการนี้แล้ว สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจภายในโครงการได้แต่ราคาต้องสูงกว่าเท่านั้น
 • ระยะเวลารับสิทธิ์แพ็กเกจ นาน 12 รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน ค่าโทรทุกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท, VDO Call นาทีละ 1.50 บาท, SMS ข้อความละ 2 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • สิทธิ์โทรฟรีเครือข่าย AIS สามารถโทรต่อเนื่องได้สูงสุดครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินจาก 60 นาที คิดนาทีละ 0.99 บาท
 • การใช้งานอินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G เมื่อครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.
 • สามารถใช้งานร่วมกับ Multi Sim/Multi SIM Plus ได้ โดยลูกค้าต้องสมัครแพ็กเกจเสริม Multi SIM รายละเอียด คลิก
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความเร็วสูงสุด 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • ความเร็วในการใช้งาน Internet ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของลูกค้า และปัจจัยอื่นๆ เช่น
  • โทรศัพท์รองรับรองรับความเร็วที่.........(ตัวสอบคุณสมบัติเครื่องที่ลูกค้าใช้งาน)
  • ความเร็วในการใช้งานตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ
  • ระยะห่างของ "จุดที่กำลังใช้บริการ" กับ "จุดปล่อยสัญญาณ(สถานีฐาน)"
  • จำนวนผู้ใช้งานในช่วงเวลานั้น
  • ใช้งานในอาคารสูงหรือบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง
  • Web Browser ของผู้ให้บริการแต่ละราย เช่น Website ของต่างประเทศอาจจะมีส่วนทำให้ช้าลง
 • สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหลักที่สูงกว่าหรือเท่าเดิมได้เท่านั้น
 • สมัครได้ตั้งแต่ 1 - 15 กันยายน 2566

รับสิทธิใช้บริการเสริมสนับสนุนธุรกิจ ฟรี


ใช้งานฟรี บริการ นาน 3 เดือน

ทำงานทุกที่ไม่เสียค่าเน็ต นาน 12 เดือน

ใช้บริการ YP Chatbot by นาน 12 เดือน

ส่วนลด 30% บริการ

แพ็กโทรสบายจ่ายน้อย โทรได้มากขึ้น ตอบโจทย์ธุรกิจ SME สำหรับธุรกิจเน้นโทร

รายละเอียดของบริการจัดทำ นามบัตรดิจิทัล Green Card

Green Card คือ บริการจัดสร้างนามบัตรในรูปแบบดิจิทัลแทนการใช้กระดาษ เปลี่ยนวิธีการยื่นนามบัตรเป็นการแสดง QR Code เพื่อสแกนและบันทึกข้อมูลลงมือถือได้ทันทีในขั้นตอนเดียว โดยไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชัน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อเพื่อโอกาสให้กับธุรกิจของคุณ


การใช้ นามบัตรดิจิทัล Green Card

 • เป็น Web Responsive ใช้งานผ่าน Browser ได้ทุกอุปกรณ์ รองรับทั้ง iOS และ Android
 • พร้อม QR Code เพื่อใช้เป็นนามบัตรดิจิทัลประจำตัวคุณทันที
 • แก้ไขภาพโปรไฟล์ ภาพพื้นหลัง พร้อมโทนสีให้เลือกเพื่อเข้ากับสีขององค์กรคุณ
 • รองรับการบันทึกข้อมูลนามบัตรลง "Contact Phone" และบันทึกเป็น "รูปภาพ"
 • จัดทำรายชื่อ "สมุดนามบัตร" สะดวกใช้งาน
 • ปักหมุดนำทางลูกค้าไปยังธุรกิจคุณได้ทันที ผ่าน Google Maps
 • สามารถดูประวัติการเข้าชม Green Card ของคุณ
 • มีระบบ Admin รองรับการจัดการนามบัตรของบุคลากรจำนวนมากในองค์กร ช่วยจัดสรรนามบัตร เพิ่ม ลบ แก้ไข ตรวจสอบการใช้งานได้ทั้งองค์กร

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี นามบัตรดิจิทัล Green Card

 • รับสิทธิ์ 1 รายชื่อนามบัตร ต่อ 1 หมายเลข
 • เมื่อสมัครผ่านเว็บไซต์สำเร็จ ท่านจะได้รับ email อัตโนมัติ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนและแจ้ง Username ของท่าน จาก ypadmin@teleinfomedia.co.th
 • สอบถามข้อมูลการใช้งานได้ที่ 02-262-8855 ในช่วงเวลาทำการจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
 • หลังจากครบระยะเวลาทดลองใช้งาน ติดต่อสมัครใช้งานได้ทาง LINE ID : @YPLine

บริการ i-Store Self Storage

i-Store Self Storage บริการให้เช่าห้องเก็บของส่วนตัว (Self Storage) ลูกค้าสามารถเข้าออกได้เองตลอด 24 ชั่วโมง มีขนาดให้เลือกใช้บริการตั้งแต่ขนาด 0.5 ตรม. จนถึง ขนาด 18 ตรม. เปิดให้บริการ 3 สาขา ที่สาขาสีลม, สาขาสุขุมวิท 24 และสาขาสุขุมวิท 71 นำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS SME ที่เป็น สมาชิก BIZ UP รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 30% จากราคาปกติเงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • สิทธิ์ใช้งานบริการ i-Store Self Storage ฟรีสงวนให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจที่กำหนด
  หรือ เป็นสมาชิก AIS BIZ UP เท่านั้น
 • หลังจากลูกค้าสมัครแพ็กเจแล้ว แล้วสามารถเริ่มรับสิทธิพิเศษได้ในวันถัดไป
 • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์ก่อนการเข้าใช้บริการ *545*800*169# และโทรออก
  พร้อมกรอกรหัสด้านล่าง
 • จำกัดเลขหมาย ต่อ 1สิทธิ์ / 1 สัญญาบริการ
 • รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.i-store.co.th

บริการ Chatbot by YellowPages

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เว็บไซต์
 • สงวนสิทธิ์ใช้งานบริการ Chatbot ฟรี 1 ปี สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อโฆษณากับ YellowPages มูลค่าตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 • Chatbot นี้เป็นบริการที่รองรับการติดตั้งเฉพาะกับเว็บไซต์ที่ผลิตบนระบบ YellowPagse เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ติดตั้ง Chatbot ฟรี 1 ปี ตามระยะเวลาของเว็บไซต์ที่ผลิตบนระบบ YellowPages
 • สิทธิ์ใช้งานบริการ Chatbot ฟรี 1 ปี สงวนให้เฉพาะลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจที่กำหนด หรือเป็นสมาชิก AIS BIZ UP เท่านั้น
 • รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.yellowpages.co.th/campaign/privilege-bizup-chatbot

รายละเอียด ส่วนลด 10% บริการ CRM PLUS

CRM PLUS ระบบสะสมแต้มและเพิ่มยอดขาย ที่ใช้งานง่ายที่สุดผ่าน LINE OA โดย BUZZEBEES
ผู้นำด้าน CRM อันดับ 1 ของประเทศไทย


3 ฟีเจอร์อัจฉริยะ ที่จะได้รับจากบริการทำระบบสะสมแต้ม LINE OA

 1. ระบบฐานข้อมูลลูกค้า
  • จัดเก็บ LINE UID เพื่อทำ Targeted Message
  • จัดเก็บข้อมูลสมาชิก เช่น ชื่อ เบอร์โทร อีเมล วันเกิด เพื่อทำบัตรสะสมแต้มออนไลน์สำหรับ LINE OA เพื่อลูกค้าราย
  • บุคคล ลูกค้าสมัครง่าย ใช้งานได้ทันทีเพียงกดลิงก์ผ่าน Rich Menu ใน LINE ได้เลย
 2. คะแนนและของรางวัล เจ้าเดียวที่รองรับทั้งระบบคะแนนและแสตมป์
  • บริการทำระบบสะสมแต้ม LINE และการทำ CRM ของเรารองรับของรางวัลจากร้านคุณและพาร์ทเนอร์ทั้งหมด
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขในการสะสมคะแนนได้เอง
  • รองรับเงื่อนไขพิเศษตามเทศกาล เช่น HAPPY HOUR โค้ดโปรโมชันต่าง ๆ หรือการรับคะแนน X3 เป็นต้น
 3. ระบบ Dashboard อัจฉริยะ
  • สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านบัตรสะสมแต้มออนไลน์สำหรับ LINE ได้
   เช่น ยอดซื้อสะสม วันที่ใช้จ่ายล่าสุด
  • ดูประสิทธิภาพแคมเปญแบบ Real Time พร้อมปรับแผน และดำเนินการได้ตามต้องการ
  • Export Data (.xlsx) เพื่อทำ Re-Targeting ได้อย่างสะดวก

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ ส่วนลด 10% บริการ CRM PLUS

 • เมื่อสมัครผ่านเว็ปไซต์สำเร็จ ท่านจะได้รับการติดต่อจากทีมงาน BUZZEBEES ภายใน 3 วันทำการ
 • สอบถามข้อมูลการใช้งานได้ที่ LINE@ : @bzbretail ในช่วงเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.โดยจะได้รับการตอบกลับภายใน 3 วันทำการ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

เงื่อนไขใช้งานเน็ตผ่านโปรแกรม Office 365, ZOOM ฟรี 12 เดือน

 • สามารถ Share Hotspot เพื่อใช้งานผ่าน Laptop หรือ Notebook ได้
 • แพ็กเกจนี้จะไม่รวมค่า license ในการใช้งานโปรแกรม
 • ระบบจะส่ง SMS แจ้งสิทธิ์การใช้เน็ตฟรีผ่านโปรแกรม Office 365 และ ZOOM หลังจากสมัครแพ็กสำเร็จ
  โดยใช้ได้ฟรีนาน 12 เดือน (หลังจากครบกำหนดจะคิดค่าบริการตามแพ็กเกจที่สมัคร)

รายละเอียดการรับสิทธิ์ Serenade & BIZ UP

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Serenade

 • เฉพาะลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น
 • สิทธิ์ Serenade ที่ลูกค้าจะได้รับ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการใช้บริการของเลขหมาย ตามเงื่อนไขการมอบสิทธิ์ ของแต่ละแพ็กเกจโปรโมชัน
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์ Serenade ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่แพ็กเกจมีผล
 • สิทธิ์ Serenade มีระยะเวลา 1 ปี
 • กรณีลูกค้ายกเลิก/เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น แล้วไปสมัครโปรโมชั่นอื่นๆ ซึ่งนอกเหนือจากโปรโมชั่นที่ให้สิทธิ์ Serenade ลูกค้าจะถูกปรับสิทธิ์ Serenade ลงภายใน 7 วันทำการ โดยจะได้รับ SMS แจ้งให้ทราบ
 • สิทธิ์ Serenade ของลูกค้าจะสิ้นสุด เมื่อลูกค้าทำรายการ ดังนี้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปให้กับหมายเลขอื่นได้
  • ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโปรโมชัน
  • โอนเปลี่ยนแปลงเจ้าของ
  • ยกเลิกบริการ
 • รายละเอียดสิทธิประโยชน์และบริการของลูกค้า Serenade คลิกที่นี่ https://privilege.ais.co.th/serenade/th/benefitandservices

เงื่อนไขการรับสิทธิ์สมาชิก BIZ UP

 • เฉพาะลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์สมาชิก BIZ UP ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่แพ็กเกจมีผล
 • สิทธิ์สมาชิก BIZ UP มีระยะเวลา 1 ปี
 • สิทธิ์สมาชิก BIZ UP ของลูกค้าจะสิ้นสุด เมื่อลูกค้าทำรายการ ดังนี้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปให้กับหมายเลขอื่นได้
  • ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงโปรโมชัน
  • โอนเปลี่ยนแปลงเจ้าของ
  • ยกเลิกบริการ
 • รายละเอียด BIZ UP คลิกที่นี่ https://business.ais.co.th/bizup/

รายละเอียดบริการจัดทำนามบัตรดิจิทัล ( Digital Name Card )

บริการ Digital Name Card คือ บริการจัดสร้างนามบัตรดิจิทัลของบุคคลากรในองค์กร เพื่อใช้ทดแทน นามบัตรกระดาษ โดยมีความสามารถจัดการข้อมูลได้แบบ real-time และเก็บบันทึกนามบัตรได้บน แอปพลิเคชั่น YourQR ที่ทำงานได้ทั้งบน iOS และ Android เพื่อใช้สแกนนามบัตรและค้นหาข้อมูล เพื่อติดต่อภายหลังได้สะดวก


การใช้งาน Digital Name Card

สามารถเข้าใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ YourQR โดยมีฟีเจอร์ต่างๆดังนี้

 • ทำงานได้ทั้ง iOS และ Android
 • สร้างและแก้ไขข้อมูลนามบัตรดิจิทัลได้ และแปลงเป็น QR Code
 • เลือกธีมนามบัตรขององค์กร
 • สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ระหว่างแอปพลิเคชันกับเว็บไซต์
 • เรียกดูประวัติการแลกนามบัตรของบุคลากรในองค์กร
 • กรณีถ่ายรูปนามบัตรผ่าน App. YourQR ระบบจะทำการแปลงเป็น Text ให้อัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ทันที
 • Admin สามารถดำเนินงานผ่านเว็บไซต์เพื่อจัดการข้อมูลนามบัตรของบุคคลากรในองค์กร ทั้งเพิ่ม, ลบ, และแก้ไข รวมทั้ง เรียกดูรายงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในทางธุรกิจ เปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Digital Name Card

 • หลังจากสมัครแพ็กเกจสำเร็จ จะได้รับ sms (Sender Name : YourQR) แจ้งในการเข้าใช้งานจัดทำนามบัตรดิจิทัลภายใน 3 วันทำการ
 • กรณีใช้งานครบ 3 เดือน ลูกค้ายังสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันได้ แต่ไม่สามารถใช้งานบนเว็ปไซต์ได้
 • สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกเบอร์ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนผู้ใช้บริการ
 • สอบถามการใช้บริการสามารถติดต่อ 9Net Support Team Line @YourQR ในช่วงเวลาทำการ 9.00 - 17.00 น.
 • รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

ติดต่อสอบถามทีม AIS SME

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.

(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

#อยู่กับเอไอเอสดีที่สุด #เติบโตอุ่นใจไปด้วยกัน